Từ 3/12: Kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước cho biết, từ ngày 3/12/2018 đến ngày 28/12/2018, cơ quan này sẽ thực hiện kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2011- 2017. Báo cáo kiểm toán dự kiến phát hành trước ngày 31/01/2019.
Sắp kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN giai đoạn 2011- 2017. Ảnh minh họa: Internet
Sắp kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN giai đoạn 2011- 2017. Ảnh minh họa: Internet

Đây là cuộc kiểm toán bổ sung của năm 2018, được thực hiện theo hình thức chuyên đề và có nhiều khác biệt so với kiểm toán báo cáo tài chính. Kết quả của cuộc kiểm toán sẽ được báo cáo trước Quốc hội vào tháng 5/2019.

Nội dung cuộc kiểm toán bao gồm: Đánh giá việc quản lý, sử dụng Qũy của các tập đoàn, tổng công ty; đánh giá trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty; đánh giá trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chưa thu hết số phải thu (nếu có); đánh giá công tác quyết toán và bàn giao Quỹ của tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 126/NĐ-CP của Chính phủ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ quản lý có liên quan.

Xuân Yến