Triển khai lập kế hoạch tài chính trung hạn

(BĐT) - Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (KHTC - NSNN) 3 năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hội nghị giới thiệu các quy định, nội dung cần thiết, quy trình xây dựng kế hoạch phù hợp với xu thế quản lý tài chính ngân sách mới trên thế giới mà nhiều nước đã áp dụng thành công, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý tài chính, nâng cao kỷ luật ngân sách.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, KHTC 5 năm và KHTC - NSNN 3 năm là nội dung mới rất quan trọng để triển khai Luật NSNN năm 2015 (có hiệu lực từ năm 2017). Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018, việc xây dựng KHTC - NSNN 3 năm 2018 - 2020 sẽ phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 cũng như Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội.            

Mai Phương