TP.HCM vẫn còn hơn 21,9 nghìn tỷ đồng nợ thuế

(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong năm 2018, đơn vị này đã thu hồi được 6.657 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu nợ của năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 3.953 tỷ đồng, đạt 50,83% số nợ 2017 chuyển sang; thu nợ thuế phát sinh trong năm 2018 là 2.704 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP.HCM đã tập trung thực hiện thu hồi được 4.664 tỷ đồng.

Đối với các khoản nợ có khả năng thu, nợ trên 90 ngày, Cục Thuế TP.HCM thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Trong đó đã ban hành hơn 5,2 triệu thông báo nợ thuế; ban hành gần 46.000 quyết định cưỡng chế thuế, với số tiền nợ thuế trên 30.000 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM cũng đã công khai thông tin người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng hạn trên phương tiện thông tin đại chúng với 5.609 lượt, tổng số tiền thuế nợ 8.486 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế TP.HCM, tổng số tiền thuế nợ tính đến 31/12/2018 là 21.907 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm 31/12/2017.

         

Xuân Yến