TP.HCM trình phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa trình HĐND Thành phố Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018 nhằm huy động vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thành phố sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với tổng khối lượng 800 tỷ đồng, trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018.

Được biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng. Thành phố dự kiến huy động tối đa nguồn vốn ngân sách TP; nguồn vốn từ xã hội từ nguồn lực công; từ khu vực ngoài nhà nước; từ đầu tư trực tiếp nước ngoài; cơ chế chính sách, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, lâu nay, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu để đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội.

Hải Bình