TPHCM: Tín dụng 5 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 3 năm

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM vừa công bố báo cáo cho thấy, tín dụng trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm tăng 5%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua
TPHCM: Tín dụng 5 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 3 năm


FBNC