TP.HCM: Các khoản nợ thuế liên quan đến đất tăng mạnh

(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM vừa cho biết, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến ngày 31/8/2019 là 14.101 tỷ đồng, tăng 58,33% so với thời điểm 31/12/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, so với thời điểm 31/12/2018, các khoản nợ liên quan đến đất là 3.644 tỷ đồng, tăng 173,36% ; nợ từ các khoản thuế, phí là 6.106 tỷ đồng, tăng 54,33%; tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.923 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Theo Cục Thuế TPHCM, nợ thuế tăng cao trong 8 tháng năm 2019 tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng và bất động sản (hơn 2.400 tỷ đồng), chiếm 51,72% tổng nợ khả thu tăng thêm.

Để xử lý số nợ thuế nêu trên, đối với khoản nợ dưới 90 ngày, Cục Thuế TP.HCM thực hiện đôn đốc thu nợ bằng các biện pháp: gọi điện thoại; gửi tin qua SMS; ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp. Với những khoản nợ trên 90 ngày, Cục Thuế TP.HCM thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. 

 

Xuân Yến