TP. Hồ Chí Minh: Thu từ khu vực kinh tế nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018, đơn vị này thu từ khu vực kinh tế nhà nước hơn 25 nghìn tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn nước ngoài hơn 60,1 nghìn tỷ đồng, thu từ khu vực DN tư nhân gần 58,8 nghìn tỷ đồng.
Cục thuế TP.Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước vwjt dự toán năm 2018. Ảnh: Internet
Cục thuế TP.Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước vwjt dự toán năm 2018. Ảnh: Internet

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn do Cục thuế TP.Hồ Chí Minh thực hiện được 269.078 tỷ đồng, đạt 100,11% dự toán năm và tăng 12,64% so với năm 2017.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán và tăng 10,25%; thu từ dầu thô được 24.306 tỷ đồng, đạt 193,36% dự toán và tăng 44,12%; thu nội địa trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất (SDĐ), trừ xổ số kiến thiết (XSKT), trừ lợi nhuận còn lại được 209.152 tỷ đồng, đạt 90,26% dự toán và tăng 12,78%.

Về tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết, cả năm 2018 thu được 144.029 tỷ đồng, đạt 87,44% dự toán năm và tăng 12,17%, chiếm tỷ trọng 58,84% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước được 25.078 tỷ đồng, đạt 96,45% dự toán năm và tăng 13,34%; thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn nước ngoài được 60.161 tỷ đồng, đạt 80,52% dự toán năm và tăng 4,07%; thu từ khu vực DN tư nhân được 58.791 tỷ đồng, đạt 91,86% dự toán năm và tăng 21,28% so với năm 2017.

Đáng chú ý, tại khu vực kinh tế nhà nước (NN), số thu từ khối các DNNN địa phương tăng đến 23,08% so với năm 2017 và đạt 103,53% dự toán năm, thu được 7.868 tỷ đồng. Trong khi đó, số thu từ khối các DNNN trung ương chỉ tăng tăng 9,38% và đạt 93,53% dự toán năm, thu được tổng cộng 17.209 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số khoản thu NSNN khác cũng tăng so với năm 2017 là thuế thu nhập cá nhân tăng 20,61%; thuế SDĐ phi nông nghiệp tăng 21,29%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 15,79%; thuế bảo vệ môi trường tăng 6,08%; lệ phí trước bạ tăng 1,91%; thu khác ngân sách tăng 38,27%; lợi nhuận sau thuế tăng 34,46%; thu xổ số kiến thiết tăng 5,99%…

 

Xuân Yến