Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 20-24/5

Trên sàn HOSE tuần qua, các mã có sức tăng mạnh nhất gồm TS4, HAR, LGC, CMV, ILB, TCO...