Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 10-14/6

Trên HOSE, tân binh TN1 lại có tuần tăng đáng kể và tiếp tục góp mặt trong top các cổ phiếu tăng cao, tuy nhiên, mã gây chú ý lớn nhất lại là RIC khi có sức tăng tới 38,9%...