Tổng cục Hải quan thu ngân sách 272.239 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2016, cơ quan hải quan đã thực hiện phân luồng để ra quyết định kiểm tra hải quan đối với 9,48 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 11,66% so với năm 2015. 
Thu ngân sách do cơ quan hải quan thực hiện trong năm 2016 đạt 272.239 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
Thu ngân sách do cơ quan hải quan thực hiện trong năm 2016 đạt 272.239 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Thu ngân sách do cơ quan hải quan thực hiện trong năm 2016 đạt 272.239 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015.

Về cơ chế 1 cửa, có 10 trong số 14 bộ chuyên ngành đã kết nối cơ chế 1 cửa quốc gia với 36 thủ tục, xử lý 236 nghìn bộ hồ sơ hành chính, với hơn 8,7 nghìn doanh nghiệp. Cũng trong năm 2016, Tổng cục Hải quan đã triển khai 46 dịch vụ công trực tuyến, nâng số thủ tục hải quan mức độ 3 lên 119/168 thủ tục.       

Minh Phương