Tín dụng tăng hơn 12%

Cơ quan quản lý cho rằng mức tăng trưởng tín dụng khá cao so với những năm gần đây đã góp phần tích cực vào đà tăng GDP 9 tháng.
Tín dụng tăng cao trong 9 tháng đã đóng góp vào tăng trưởng GDP.
Tín dụng tăng cao trong 9 tháng đã đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, 9 tháng đầu năm 2017, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với một số năm gần đây.

Riêng tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 17,6%, với lĩnh vực công nghiệp tăng 17,75%, xây dựng tăng 19%, tín dụng lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng 18,1% so với cuối năm 2016.

Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đến cuối tháng 8 chiếm 21% dư nợ nền kinh tế, tăng 7,5% so với cuối năm ngoái. Cơ quan quản lý cho rằng tăng trưởng tín dụng đã hỗ trợ tích cực giúp GDP 9 tháng đầu năm tăng 6,41%, cao hơn nhiều so mức 5,99% của 9 tháng đầu năm 2016. 

Đối với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đến cuối năm 2016, tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay mới đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, với lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-8% một năm (khoản vay ngắn hạn), và 8-10% mỗi năm đối với các khoản vay trung, dài hạn.

Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, đã có trên 300 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa ngân hàng và doanh nghiệp được tổ chức. Qua đó, các ngân hàng cam kết cho vay mới gần 570.000 tỷ đồng, và đã giải ngân hơn 550.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp. Số tiền được gia hạn, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ là gần 30.000 tỷ đồng.

Ngoài ra các ngân hàng còn áp dụng các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ cho các doanh nghiệp với tổng dư nợ được hỗ trợ gần 20.000 tỷ đồng.


VnExpress