Tín dụng cho nông nghiệp đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng

Số dư nợ tính đến cuối tháng 5/2017 tăng 9,9% so với cuối năm ngoái và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.
Dư nợ cho nông nghiệp tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh:PV
Dư nợ cho nông nghiệp tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh:PV

Tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” diễn ra mới đây, Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trong thời gian gần đây đã được cải thiện rõ rệt.

Theo đó, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, dư nợ cho vay phục vụ phát triển lĩnh vực này đến cuối tháng 5/2017 đạt 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm ngoái (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế 7,06%), chiếm tỷ trọng khoảng 19% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Bình quân trong 7 năm (2010 - 2016) tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn là 19,35% mỗi năm.

Về triển khai chương trình cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, theo ghi nhận ban đầu, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này đến nay đạt gần 32.339 tỷ đồng với 4.125 khách hàng còn dư nợ (3.957 khách hàng cá nhân, 168 doanh nghiệp). Trong đó, cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 27.737 tỷ đồng, chiếm gần 86% tổng dư nợ; dư nợ cho vay nông nghiệp sạch đạt 4.602 tỷ đồng, không phát sinh nợ xấu.

Liên quan đến gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, gói vay này với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,5% đến 1,5% một năm so với các chương trình cho vay khác đã mang đến nhiều hy vọng cho doanh nghiệp cũng như người dân làm nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững.


VnExpress