Tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ

Trong những tháng còn lại của năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt như thời gian qua để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.  Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục điều hành ổn định lãi suất, tỷ giá./. 
Tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ


Vietnam+