Thu từ DNNN sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng

(BĐT) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm diễn biến khá ổn định, bội chi NSNN ở mức thấp, bằng 18,67% dự toán, chủ yếu do thu ngân sách đạt khá. 
Thu từ DNNN sụt giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng

Tổng thu NSNN trong kỳ tăng trưởng mạnh 17,7% so với cùng kỳ nhờ đóng góp chủ yếu của thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khi đó, dù đạt mức tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016 do giá dầu phục hồi, nhưng thu từ dầu thô chỉ đóng góp 0,8 điểm % vào mức tăng chung của tổng thu NSNN. Cơ cấu thu tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao tỷ trọng thu nội địa.

Tuy nhiên, UBGSTCQG nhận định, hoạt động thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại một số vấn đề có thể ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước sụt giảm, tính đến 15/6/2017 thu từ khu vực này chỉ đạt 28,8% dự toán, giảm 2% so vời cùng kỳ năm 2016 và kéo giảm 0,75 điểm % vào mức tăng trưởng chung 5,6% của thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, dẫn đến thu từ khu vực sản xuất kinh doanh đạt mức tăng thấp nhất trong những năm gần đây, gây ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn nền kinh tế. Tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm có thể gây thất thoát, lãng phí nguồn lực và giảm động lực tăng trưởng kinh tế.

Cơ cấu chi bất hợp lý, thiếu tính bền vững trong khi giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm cải thiện về tiến độ và chất lượng có thể làm giảm động lực tăng trưởng kinh tế. Tính đến 15/6/2017, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 23% dự toán, là mức đạt dự toán thấp nhất trong vài năm gần đây.

Minh Thư