Thu nội địa tăng so với cùng kỳ năm trước

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2017 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 1/2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, thu nội địa tăng 4% so với tháng 1/2016, ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm (nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán năm, tăng 6,1% so với tháng 1/2016).

Thu từ dầu thô giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4% dự toán năm, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.

Về chi NSNN, tổng chi tháng 1/2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm, trong đó chủ yếu đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi).     

Nguyệt Minh