Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt gần 892 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 7 tháng ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu nội địa trong tháng 7 ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2018  (7 tháng đầu 2018 đạt 58,4% dự toán, tăng 18%).

Thu từ dầu thô trong tháng 7 ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu đạt 34,35 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7 ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước; lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 110,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi NSNN 7 tháng đạt 776,86 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 134,49 nghìn tỷ đồng, bằng 31,3%  dự toán; chi trả nợ lãi đạt 68,16 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán; chi thường xuyên đạt xấp xỉ 566 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán.

 

Xuân Yến