Thu ngân sách của hải quan đạt kết quả tích cực

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách của hải quan năm 2016 đạt 272.239 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015. 
Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách của hải quan năm 2016 đạt 272.239 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách của hải quan năm 2016 đạt 272.239 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Trong đó có một số đơn vị có số thu vượt mức dự toán cao như Cục Hải quan Hà Nội đạt 109,9%; Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 110,4%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 111,9%, Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 119%...

Tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến thời điểm 31/12/2016 là 5.645,6 tỷ đồng, tăng 1.156,6 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.

Trong đó, nợ có khả năng thu là 1.457,9 tỷ đồng, tăng 863 tỷ đồng chủ yếu từ công tác ấn định thuế kiểm tra sau thông quan; nợ quá hạn chờ xóa, xét miễn, giảm là 329,9 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng chủ yếu do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ xét miễn thuế tại Cục Hải quan TP.HCM và Cục Hải quan Hải Phòng; nợ khó thu hồi là 3.857,8 tỷ đồng, tăng 134 tỷ đồng, chủ yếu do phân loại lại nợ thuế, chuyển từ nhóm có khả năng thu sang nhóm nợ khó thu.

Quang Minh