Thu hồi 22.117 tỷ đồng nợ thuế

(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 31/8/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện nhều biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Theo cơ quan thuế, nhờ tích cực thu hồi nợ đọng nên tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%.

Tổng cục Thuế cho biết, để số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước, cơ quan này sẽ tiếp tục  tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác thu hồi nợ thuế, thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ.

 

Hoàng Oanh