Thu 2.000 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Ngày 14/11/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu là 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.  Kết quả huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng và đã huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,03%/năm.

Đối với TPCP kỳ hạn 15 năm đã huy động thành công 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 7/11. Còn phiên thầu phụ đã huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu TPCP tại HNX.     

Hoàng Việt