Thống nhất tỷ giá để tính tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn. Lộ trình cụ thể như sau: Từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng tỷ lệ 45%; tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%, từ ngày 1/1/2019, tỷ lệ áp dụng với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm xuống còn 40%; áp dụng với tổ chức tín dụng phi ngân hàng vẫn giữ ở mức 90%.

Thông tư 16 bổ sung một số nội dung về tỷ giá để tính toán các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn; tỷ lệ dự trữ thanh khoản; tài sản có tính thanh khoản cao và tổng nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam; tỷ giá quy đổi các loại ngoại tệ khác sang USD do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định...

Hoàng Minh