Thị trường TPCP năm 2018 dự báo ít biến động

(BĐT) - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo, với triển vọng kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng 6,7% trở lên, lạm phát có thể dưới mức 4%, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 ít biến động. 
Thị trường TPCP năm 2018 dự báo ít biến động

Khối lượng phát hành TPCP năm 2018 dự kiến xấp xỉ 180 nghìn tỷ đồng; lãi suất trúng thầu nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức thấp.

Năm 2017, huy động vốn TPCP đạt 159.920 tỷ đồng, hoàn thành 94,48% kế hoạch điều chỉnh năm 2017 (169. 266 tỷ đồng). Trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước đã chủ động giảm khối lượng gọi thầu và điều chỉnh lại kế hoạch TPCP năm 2017 để giảm áp lực nợ công do tình hình giải ngân vốn TPCP chậm, thâm hụt ngân sách ở mức thấp.        

Việt Thắng