Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tốt

(BĐT) - Theo Cục Quản lý bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục được nâng cao. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng (tăng 20,77%), đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 217.592 tỷ đồng (tăng 17,88%) so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 15.005,6 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 15 năm đến 30 năm.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch gắn và tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả.                

Hoàng Việt