Thị trường bảo hiểm tăng trưởng mạnh trong năm 2017

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính Phạm Thu Phương cho biết: Năm 2017, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm ngoái.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo bà Phương, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phục hồi nhưng chưa vững chắc nhưng thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ chế chính sách được hoàn thiện. Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cơ bản đảm bảo an toàn tài chính và phát triển hiệu quả.

Năm 2017, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%.

Năng lực tài chính, kinh doanh của DNBH tiếp tục được nâng cao, đóng góp của DNBH vào nền kinh tế ngày càng nhiều. Cụ thể, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 302.935 tỷ đồng, tăng 23,44%; các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 190.930 tỷ đồng, tăng 24,61%. Năm 2017, các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng, tăng 14,92%.

Cục đã thúc đẩy DNBH tham gia mua trái phiếu chính phủ (TPCP) dài hạn. Năm 2017, các DNBH đã đấu thầu thành công 15.040 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 30 năm; 4.383 tỷ đồng TTCP kỳ hạn 20 năm; 1.475.3 tỷ đồng TTCP kỳ hạn 15 năm.

Năm 2018, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu doanh thu 129.246 tỷ đồng, tăng 22,38%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước 305.497 tỷ đồng; tổng tài sản ước đạt 370.818 tỷ đồng.

Để phát triển thị trường bảo hiểm năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm; công tác tái cấu trúc DNBH; công tác phòng, chống rửa tiền...


Báo Tin tức