Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao

Bộ Tài chính cho biết, 10 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và ổn định, mức độ chi trả quyền lợi bảo hiểm từ đầu năm đến nay khá cao với hơn 23,9 nghìn tỷ đồng.
Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Ảnh minh họa: TTXVN
Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả ước đạt 11.844 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 12.060 tỷ đồng. Bộ Tài chính đánh giá, các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán theo chế độ quy định.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 10 tháng ước đạt 84.186 tỷ đồng, tăng 20,4%. Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 236.108 tỷ đồng, tăng 21,8%; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.337 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 199.771 tỷ đồng.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, công tác quản lý, giám sát thị trường tiếp tục được tăng cường, kết hợp giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; tăng cường đối thoại, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm …, nhằm tạo môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP, trình Chính phủ ban hành vào tháng 11/2017; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2017.

Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm bảo hiểm theo hướng đa dạng, dễ dàng tách riêng thành những sản phẩm đơn giản hoặc tích hợp thành các sản phẩm toàn diện…, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm và dịch vụ ưu việt hơn.


Bnews