Thanh kiểm tra thuế 36.700 doanh nghiệp trong 6 tháng

Số lượt thanh tra thuế tăng 23,5%, kiến nghị thu vào ngân sách 7.600 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ...
Tranh tra thuế đã kiến nghị thu vào ngân sách 7.600 tỷ đồng.
Tranh tra thuế đã kiến nghị thu vào ngân sách 7.600 tỷ đồng.

Báo cáo thanh tra thuế 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho biết, Thanh tra Bộ đã triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36.700 doanh nghiệp, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2016, kiến nghị thu vào ngân sách trên 7.600 tỷ đồng, trong đó đã nộp ngân sách trên 3.400 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3.900 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách 861 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng năm nay, ngân sách nhà nước đã thu về 563.500 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa tăng 12,4%, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu bán vốn cổ phần sở hữu nhà nước, thì tăng 10,5% so với cùng kỳ, sát với tăng trưởng kinh tế.

Do ảnh hưởng bởi khó khăn trong hoạt động sản xuất - xây dựng nên tiến độ một số lĩnh vực như thủy điện, khai khoáng, sản xuất lắp ráp ôtô, điện thoại di động, chế biến thực phẩm đạt thấp so với yêu cầu.

“Thu từ dầu thô đạt 60,1% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ do giá dầu cao hơn giá dự toán, bình quân 54,6 USD/thùng, cao hơn 4,6 USD/thùng so với cùng kỳ. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu cũng tăng 22,2% so cùng kỳ.


Vneconomy