Thanh Hóa: Truy thu, truy hoàn hơn 194 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

(BĐT) - Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 11/2018, qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính 194,2 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Cục Thuế Thanh Hóa thực hiện và hoàn thành kết luận thanh tra tại 220 doanh nghiệp (DN). Qua thanh tra, cơ quan thuế ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt trên 78,2 tỷ đồng; giảm lỗ 170,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 27,2 tỷ đồng.

Cục Thuế Thanh Hóa cũng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 1.175 DN. Qua kiểm tra, cơ quan thuế ra quyết định truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 116 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 39 tỷ đồng; giảm lỗ 513,6 tỷ đồng; thu hồi hoàn thuế số tiền 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra 19.569 lượt hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, trong đó có 1.016 lượt hồ sơ cơ quan thuế đề nghị DN thực hiện điều chỉnh. Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế yêu cầu DN thực hiện điều chỉnh tăng trên 39,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 24,1 tỷ đồng; giảm lỗ trên 27 tỷ đồng.  T

Thu Hường