Tháng 7/2018, Bảo hiểm Xã hội chi 25.389 tỷ đồng

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) tháng 7/2018.
Tháng 7/2018, cả nước có khoảng 15,27 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Ảnh Internet
Tháng 7/2018, cả nước có khoảng 15,27 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Ảnh Internet

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 7/2018, có 13,94 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 230 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 11,89 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 81,69 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số. Tổng số thu trong toàn ngành đạt 26.703 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 7/2018, tổng số thu của toàn Ngành là 178.823 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 121.763 tỷ đồng, thu BHTN là 8.579 tỷ đồng, thu BHYT là 48.480 tỷ đồng.

Trong tháng vừa qua, cả nước có khoảng 15,27 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Tổng số tiền chi thanh toán cho BHXH, BHYT, BHTN là 25.389 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cả nước có 100,16 triệu lượt người KCB BHYT. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 173.082 tỷ đồng, đạt 58,79% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 25.773 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 87.020 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.452 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 55.837 tỷ đồng.

Lê Xuân