Techcom Securities gom trái phiếu bất động sản

(BĐT) - Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) vừa thông qua 2 quyết định mua trái phiếu phát hành bởi 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, TCBS đã phê duyệt phương án mua lại 2,7 triệu trái phiếu của Tập đoàn Vingroup (tương đương giá trị 270 tỷ đồng) từ Techcombank. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có thời hạn 2 năm, đáo hạn ngày 3/7/2019.

Công ty cũng thông qua quyết định mua sơ cấp 5 triệu trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (tương đương giá trị 500 tỷ đồng). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va. Trái phiếu có thời hạn 2 năm, đáo hạn ngày 8/8/2019.

TCBS là công ty con thuộc 100% vốn sở hữu của Techcombank với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán.                

Hoàng Việt