Tăng nhẹ lãi suất, KBNN chỉ bán được 70% lượng TPCP chào bán

Việc huy động vốn của KBNN chững lại khiến giá trị huy động từ đầu năm đạt 52.046 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch mà Bộ Tài chính đề ra cho cả năm nay (200.000 tỷ đồng).

Ngày 9/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn dài 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu huy động được tổng cộng 3.474 tỷ đồng, xấp xỉ 70% lượng chào bán. Trong đó, riêng trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có ai trúng thầu.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 674 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,55%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 4,55%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,14%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/4/2018). Kể từ phiên đấu thầu ngày 28/3, tức sau một tháng rưỡi, đây là phiên đầu tiên có lô trái phiếu trúng thầu 100%.

Bên chào bán lẫn bên đấu giá mong muốn mức lãi suất có lợi hơn khiến các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ giao dịch giằng co những tháng gần đây. Việc huy động vốn của KBNN chững lại khiến giá trị huy động từ đầu năm đạt 52.046 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch mà Bộ Tài chính đề ra cho cả năm nay (200.000 tỷ đồng).


NDH