Tăng cường kỷ luật ngân sách

(BĐT) - Chiều ngày 28/7, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014. Việc chấp hành kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, tiến độ báo cáo quyết toán ngân sách quá chậm, thậm chí thực hiện không đúng quy định, khiến không ít đại biểu Quốc hội bức xúc.
Việc thực hiện thu chi ngân sách cần quan tâm đến công tác chống thất thu thuế, tính toán chặt chẽ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Ảnh: Nhã Chi
Việc thực hiện thu chi ngân sách cần quan tâm đến công tác chống thất thu thuế, tính toán chặt chẽ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Ảnh: Nhã Chi

Kỷ luật chưa nghiêm

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014. Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán chi cân đối NSNN năm 2014 là 1.339.489 tỷ đồng, trong đó, các khoản chi theo dự toán được Quốc hội quyết định là 1.103.983 tỷ đồng, tăng 9,7% (97.283 tỷ đồng) so với dự toán; chi chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 là 235.506 tỷ đồng. Bội chi NSNN là 249.362 tỷ đồng, bằng 6,33% GDP.

Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2014 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội cho thấy, số liệu ước thực hiện thu năm 2013 của một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương thấp so với khả năng thực hiện; lập dự toán không đầy đủ, không bao quát hết nguồn thu; một số địa phương được kiểm toán lập dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, tiền sử dụng đất) không đảm bảo mức phấn đấu tăng bình quân khoảng 12 - 13%, dự toán thu xuất nhập khẩu không đảm bảo tăng 8 - 9% so với ước thực hiện năm 2013.

Qua thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá: Chi NSNN năm 2014 cơ bản đã bám sát Nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp về dự toán NSNN. Tuy nhiên, một số khoản chi của một số địa phương xây dựng dự toán chưa thực sự căn cứ vào nhiệm vụ thực tế, giao dự toán chi đầu tư phát triển không phù hợp với danh mục dự kiến kế hoạch vốn, bố trí vốn cho một số dự án chưa đủ điều kiện, sai nội dung nguồn vốn đầu tư, xây dựng và giao kế hoạch vốn đầu tư ngoài nước chưa phù hợp..., nên nhiều khoản chi vượt dự toán hoặc không đạt so với dự toán. Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) còn nhiều hạn chế, sai phạm trong các khâu của quá trình đầu tư vẫn xảy ra; tình trạng chi NSNN chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức vẫn nhiều nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Phải chặt chẽ trong đầu tư

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014 của Chính phủ cơ bản đảm bảo yêu cầu, điều kiện để Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, ĐBQH Ngô Văn Minh  (Đoàn ĐBQH Quảng Nam) thẳng thắn cho rằng, việc thực hiện kỷ cương pháp luật về quản lý ngân sách thời gian qua là chưa nghiêm; tiến độ báo cáo quyết toán ngân sách quá chậm, thậm chí thực hiện không đúng quy định về kiểm toán ngân sách. “Thời gian tới, trong thực hiện thu chi ngân sách cần quan tâm đến công tác chống thất thu thuế; cân nhắc, tính toán chặt chẽ trong đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả; chú trọng hơn nữa trong chi đầu tư cho phát triển khoa học - công nghệ; khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nợ công” - đại biểu Ngô Văn Minh đề nghị.

Cũng yêu cầu phải tăng cường kỷ luật ngân sách, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị cần dành sự quan tâm hơn nữa trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính và phải được thực hiện nghiêm ở các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn nhà nước ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Trần Nam