Siết chặt hơn việc vay vốn của đơn vị sự nghiệp công lập

(BĐT) - Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được huy động vốn là nhằm đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập được phép huy động vốn, vì sẽ xảy ra trường hợp không đủ khả năng chi trả vốn vay, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước giao cho các các đơn vị sự nghiệp công lập và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, Nhà nước có thể phải chi trả thay cho đơn vị, tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho biết, để bảo đảm tránh tình trạng thất thoát tài sản nhà nước khi các đơn vị sự nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đảm bảo khả năng chi trả các khoản vốn vay, Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vừa được Chính phủ báo cáo tại Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy định cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư được huy động vốn. Đồng thời, quy định rõ điều kiện được huy động vốn, nghĩa vụ trả nợ, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh trước khi đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện huy động vốn.

Nguyệt Minh