Sẽ không gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Theo thông tin của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới sẽ không thực hiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ dự án sau ngày cuối cùng của năm ngoái.