SCIC thoái toàn bộ vốn tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán thỏa thuận 2,19 triệu cổ phần Trường Đại học Công nghiệp Vinh (tương đương 15,7% vốn điều lệ) mà doanh nghiệp này nắm giữ với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo bản công bố thông tin, doanh thu thuần năm 2016 của Đại học Công nghiệp Vinh đạt 43,5 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 âm 6,7 tỷ đồng. Trước đó, năm 2014 và 2015 lần lượt âm 6,6 tỷ đồng và 10,8 tỷ đồng.

Trường Đại học Công nghiệp Vinh có vốn điều lệ 139,5 tỷ đồng, hiện đang sở hữu 4 bất động sản dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm và hình thành từ hợp đồng chuyển nhượng. Đáng chú ý là thửa đất số 1317 phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An có diện tích 9.723 m2, và thửa đất số 191 phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An với diện tích 10.171 m2 được sử dụng làm cơ sở giáo dục, đào tạo.

Hoàng Việt