Quý I giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 22,7% kế hoạch năm

(BĐT) - Theo số liệu của Bộ Tài chính, vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 lũy kế đến ngày 31/5/2018 qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) ước đạt 84.188,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 83.531,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch Chính phủ giao (bao gồm vốn xây dựng cơ bản giải ngân 69.432,3 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 5.086,9 tỷ đồng, hoàn thành 12,8% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 9.012,3 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch Chính phủ giao). Nguồn thu để lại đã giải ngân được 657 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch KBNN nhận được.

Như vậy về mặt số tuyệt đối, giải ngân vốn đầu tư kế hoạch 5 tháng đầu năm 2018 cao hơn 13.270 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (70.918,4 tỷ đồng).

Về chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2018 hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). 

Hoàng Việt