Quảng Ngãi: 34 doanh nghiệp nợ thuế 40 tỷ

(BĐT) - Cục Thuế Quảng Ngãi vừa công khai thông tin 34 doanh nghiệp còn nợ gần 40 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt đến 31/10/2019. Dẫn đầu danh sách này là Công ty CP Licogi Quảng Ngãi  nợ trên 10,1 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất  nợ trên 3,8 tỷ đồng; Công ty CP Phúc Lộc Quảng Ngãi nợ trên 3,2 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư khoáng sản Quảng Ngãi nợ trên 3,2 tỷ đồng...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vừa bị công khai nợ thuế nêu trên đều thuộc diện chây ỳ hoặc đã bị cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

 

Hoàng Việt