PVI có thể lãi đột biến từ chuyển nhượng dự án

(BĐT) - Báo cáo phân tích của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, lợi nhuận trước thuế quý III/2017 của Công ty CP PVI có thể tăng 56% so với cùng kỳ năm 2016 nếu PVI kịp ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng Dự án The Costa Nha Trang. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đây là dự án mà PVI nhận chuyển nhượng từ Công ty CP TD và Công ty CP Đầu tư và phát triển quốc tế Nhà Việt từ năm 2014 với tổng giá trị là 432 tỷ đồng. Theo BVSC, PVI đã chuyển nhượng tài sản này với lợi nhuận trước thuế dự kiến là khoảng 90 tỷ đồng.

Trong trường hợp PVI không kịp ghi nhận doanh thu từ Dự án The Costa Nha Trang, BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế quý III/2017 của PVI đạt khoảng 113 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ 2016.           

Hoàng Việt