Phải thường xuyên cập nhật các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM).
Cần hướng dẫn các biện pháp giao dịch an toàn tại ATM. Ảnh: Internet
Cần hướng dẫn các biện pháp giao dịch an toàn tại ATM. Ảnh: Internet

Điểm đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư sửa đổi là yêu cầu cụ thể việc cập nhật thông tin về các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM. Cụ thể, khoản 1, khoản 4 và khoản 7 Điều 7 của Thông tư 36 nêu: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an và các tổ chức liên quan trong việc phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ATM và điều tra, xử lý khi phát hiện tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp, phá hoại ATM. Nội dung này được sửa đổi thành: “Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an, chi nhánh NHNN và các tổ chức liên quan trong việc đảm bảo ATM hoạt động an toàn, thông suốt; phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ATM và điều tra, xử lý khi phát hiện tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp, phá hoại ATM. Thường xuyên cập nhật, thông báo các thủ đoạn trộm cắp tiền từ ATM và hướng dẫn biện pháp giao dịch an toàn tại ATM cho khách hàng”.

Đồng thời, tại Dự thảo sửa đổi thông tư này cũng đề xuất bãi bỏ quy định định kỳ hàng quý (trước ngày mùng 5 của tháng đầu quý tiếp theo), tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán báo cáo tình hình triển khai dịch vụ ATM lưu động theo mẫu. Theo ban soạn thảo điều này nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN theo Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 30/3/2018 của Thống đốc NHNN.

Hoàng Oanh