OSTC: Đổi tên nhưng chưa đổi vận

(BĐT) - Sau nhiều năm thua lỗ liên miên, Công ty CP Vận tải Biển Bắc (NOSCO) đã quyết định đổi tên thành Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) nhằm mục đích tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối đối tác, để tương xứng với tiềm năng… 
Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2017 của OSTC hơn 3.556 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm
Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2017 của OSTC hơn 3.556 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Tâm

Tuy nhiên, vận xui vẫn tiếp tục theo đuổi khi năm 2017 doanh nghiệp này lỗ hơn 158 tỷ đồng, nợ vay vẫn ở mức cao.

6 năm lỗ liên tiếp

OSTC tiền thân là Công ty Vận tải thủy Bắc, thuộc Cục Đường sông Việt Nam, được thành lập tháng 6/1993. Đây là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Hiện tại, Công ty có vốn điều lệ hơn 200 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải sông, biển, xuất nhập khẩu máy, du lịch, kinh doanh bất động sản,...

Theo báo cáo tài chính năm 2017, doanh thu thuần của OSTC đạt 137,6 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm 2016. Trong khi đó, chi phí giá vốn của Công ty lên tới 176,7 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp âm 39 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay lên tới 82,6 tỷ đồng), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên cả năm 2017 OSTC lỗ 158 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2017 của OSTC là hơn 3.556 tỷ đồng, làm cho vốn chủ sở hữu âm 3.297 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã trải qua 6 năm lỗ tiên tiếp.

Mặc dù thua lỗ nhưng OSTC cũng cho thấy dấu hiệu tích cực khi giảm được gần 200 tỷ đồng so với con số lỗ 340 tỷ đồng năm 2016. Chi phí tài chính năm 2017 cũng chỉ còn 82 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng so với năm 2016.

Theo giải trình của OSTC trong báo cáo tài chính bán niên 2017, 6 tháng đầu năm 2017, Công ty chỉ còn 5 tàu (giảm 2 tàu so với năm 2016), trong đó có 4 tàu đang hoạt động. Nhờ đó, chi phí khấu hao tài sản cố định và lãi vay giảm dẫn đến giảm lỗ trong hoạt động kinh doanh. 

Nợ vẫn ngất ngưởng

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng nợ vay của OSTC vẫn ở mức cao, xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 813,2 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Đối với các khoản vay ngắn hạn, 3 chủ nợ lớn nhất của OSTC là SeABank - Chi nhánh Hải Phòng với khoản cho vay hơn 252 tỷ đồng, Agribank với khoản cho vay hơn 182 tỷ đồng và Vietcombank đang cho OSTC vay hơn 145 tỷ đồng.

Đối với các khoản vay dài hạn, tính đến thời điểm cuối năm 2017, vay dài hạn của OSTC vẫn ở mức cao, lên tới 2.152 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với thời điểm đầu năm. Trong đó, 2 khoản nợ lớn nhất là hơn 926 tỷ đồng từ Agribank và gần 833 tỷ đồng từ Vietcombank. Các khoản vay này đều được thế chấp bằng tài sản của Công ty là các tàu biển. Ngoài ra, còn một số khoản vay khác được thực hiện theo hình thức tín chấp.

Tổng nợ ngắn hạn của Công ty tại thời điểm cuối năm 2017 là 2.795 tỷ đồng, lớn hơn 2.600 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn. Tổng tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng của OSTC là gần 6 tỷ đồng. Việc thiếu hụt vốn lưu động ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hiện tại và khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty. Trong khi đó Công ty có thể mất trắng hơn 63 tỷ đồng nợ xấu từ các khoản cho vay.

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của OSTC khoảng 1.650 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Thế Anh