Nửa đầu năm, bảo hiểm xã hội chi trả bảo hiểm hơn 159 tỷ đồng

(BĐT) - Theo thông tin mới nhất vừa được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam công bố, nửa đầu năm 2019, số tiền chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm.
Nửa đầu năm, bảo hiểm xã hội chi trả bảo hiểm hơn 159 tỷ đồng

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH  là 80.251 tỷ đồng, chi từ Quỹ BHTN là 4.286 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT 49.021 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Chi bằng tiền mặt là khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân là khoảng 536.000 người.

Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

BHXH Việt Nam cho biết, nửa đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Toàn ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 86,73 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Trong khi đó, tổng thu của ngành BHXH trong nửa đầu năm 2019 là 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 114.437 tỷ đồng, BHTN là 8.191 tỷ đồng, BHYT là 46.079 tỷ đồng.

Bích Thủy