Nợ công vẫn trong giới hạn

(BĐT) - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, Bộ Tài chính cho biết, về cơ cấu lại NSNN, nợ công, trong 2 năm 2016 - 2017, mức động viên GDP vào NSNN bình quân đạt 24,6% GDP, với tỷ trọng thu nội địa bình quân đạt 81% tổng thu NSNN, tăng 13% so với giai đoạn 2011 - 2015.
Giai đoạn 2016 - 2017, trong tổng chi ngân sách nhà nước, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 26 - 27%. Ảnh: Nhã Chi
Giai đoạn 2016 - 2017, trong tổng chi ngân sách nhà nước, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 26 - 27%. Ảnh: Nhã Chi

Trong tổng chi NSNN, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 26 - 27% (tăng 1 - 2% so với giai đoạn 2011 - 2015), tỷ trọng chi thường xuyên đạt 64 - 65% (giảm khoảng 3%); tỷ lệ bội chi NSNN bình quân đạt 4,28% GDP (năm 2017 còn khoảng 3,5%GDP).

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN, bám sát mục tiêu năm 2018 với thu nội địa chiếm tỷ trọng 83,3% tổng thu ngân sách; chi đầu tư phát triển chiếm 26,2% và chi thường xuyên chiếm 64,1% tổng chi. Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Bộ Tài chính cũng cho biết, ước tính đến 31/12/2017, nợ công khoảng 61,3% GDP, trong đó nợ Chính phủ khoảng 51,6% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh khoảng 9,1% GDP. Nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 45% GDP, đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép.

Về tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính cho biết, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN. Tính đến ngày 20/12/2017, có 47 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, tổng giá trị gần 336 nghìn tỷ đồng. Năm 2017, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn 2,27 nghìn tỷ đồng, thu về 4 nghìn tỷ đồng; SCIC đã thoái vốn tại 40 doanh nghiệp, thu về 21,6 nghìn tỷ đồng. Riêng việc thoái vốn nhà nước thành công tại Sabeco đã thu về gần 110 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Minh