Nhôm Lâm Đồng lần đầu công bố báo cáo tài chính

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA), công ty con của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2016, doanh thu của Nhôm Lâm Đồng đạt 2.486 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2015. Mặc dù doanh thu giảm nhưng chi phí bán hàng lại tăng từ 7 tỷ lên gần 10 tỷ đồng (tăng 42%) và chi phí quản lý tăng từ gần 53 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng (tăng 9%). Điều này làm cho lợi nhuận ròng của Công ty sụt giảm mạnh, chỉ đạt 12 tỷ đồng, giảm tới 36% so với cùng kỳ 2015.

Trong lần công bố này, Công ty cũng tiết lộ mức thu nhập bình quân của người lao động và nhân sự quản lý năm 2016 lần lượt là 8 triệu đồng/người/tháng và 38 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, Công ty lên kế hoạch cắt giảm mức lương nhân sự quản lý xuống 34 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, mức lương cho người lao động gần như được giữ nguyên.

LDA có vốn điều lệ 286 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác chế biến Alumina.

Hoàng Việt