NHNN và World Bank ký kết hiệp định 370 triệu USD

Chiều 25/7, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới đã ký kết một số hiệp định trong các lĩnh vực nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững với tổng giá trị hơn 370 triệu USD.
NHNN và World Bank ký kết hiệp định 370 triệu USD


FBNC