Nhiều khu công nghiệp bị truy thu thuế đất

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ về đề nghị truy thu tiền thuế đất đối với một loại doanh nghiệp là chủ đầu tư của các khu công nghiệp do những sai sót trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất giai đoạn 2006 - 2008.
Nhiều khu công nghiệp bị truy thu thuế đất

Theo đó, sắp tới, hàng loạt khu công nghiệp sẽ bị truy thu tiền thuế đất do những sai sót trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất giai đoạn 2006 - 2008.

Một số doanh nghiệp thuộc diện này là: Công ty CP Khu công nghiệp Sông Mây (chủ đầu tư Khu công nghiệp Sông Mây) tỉnh Đồng Nai; Công ty CP Long Đức (chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Công ty IDICO (chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Trạch I); Công ty CP Phát triển Đô thị - Công nghiệp số 2 (chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Trạch II)...

Liên quan đến quyết định truy thu khấu trừ tiền đền bù với diện tích đất công cộng (đường nội bộ, công viên, trường học), Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ truy thu tại một số đơn vị như: Công ty Đinh Thuận là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Đinh Thuận và Công ty Licogi 16.

Trần Kiên