Nhiều doanh nghiệp nhà nước tiếp tục lên sàn năm 2016

Thông tin Tổng công ty viễn thông MobiFone, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và Tổng công ty Bến Thành (Benthanh Group) dự kiến sẽ lên sàn HOSE trong năm khiến cho hoạt động đấu giá gần đây trở nên sôi động.