NHCSXH: Kế hoạch tăng trưởng tín dụng đạt 71%

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của toàn hệ thống đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016. Trong đó dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,43%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay đạt hơn 31.000 tỷ đồng với gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 105.000 lao động, trong đó gần 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 11.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 714.000 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 9.600 căn nhà cho hộ nghèo...

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn kể từ khi có Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách (cuối năm 2014) đến nay đạt 4.221 tỷ đồng.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng những tháng cuối năm 2017, lãnh đạo NHCSXH yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tiếp tục tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng.


VGP