Nhà Khang Điền dự kiến phát hành 570 tỷ đồng trái phiếu

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền vừa có nghị quyết về việc phát hành 570 trái phiếu doanh nghiệp (DN) riêng lẻ với điều kiện không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo HĐQT Công ty, mục đích của việc phát hành trái phiếu là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Song Lập để triển khai thực hiện Dự án Melosa - giai đoạn 2; tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tư vấn quốc tế để cùng kinh doanh 24 quyền sử dụng đất thuộc Dự án Venica.

Đồng thời, số tiền huy động được cũng sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ với các công ty như: Công ty CP Kinh doanh bất động sản Sài Gòn Mùa Xuân, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Saphire, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc Gia Phước.

Số trái phiếu DN này sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 4 năm, kể từ ngày phát hành đầu tiên. Lãi suất trái phiếu áp dụng theo lãi suất cố định và/hoặc lãi suất thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi thì lãi suất trái phiếu được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ. Lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo kết quả đàm phán của Công ty với nhà đầu tư.

Thanh Tú