Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi suất 5%

Những khách hàng đã nhận xong khoản vay trong gói 30.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục trả lãi suất 5% theo chính sách của năm 2018.
Lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng tiếp tục là 5% cho năm 2018.
Lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ đồng tiếp tục là 5% cho năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2735 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, với những khoản vay đã giải ngân hoàn tất trước ngày 31/12/2016, người vay sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5% một năm (áp dụng trong năm 2018). Đây cũng là mức lãi ưu đãi của gói 30.000 tỷ trong năm 2016 và 2017.

Riêng với những khách hàng dù ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng các khoản giải ngân sau năm 2016 (khi gói 30.000 tỷ đã kết thúc), sẽ phải chịu lãi suất thương mại theo sự thỏa thuận với các nhà băng.

Theo quy định, lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm. Lãi suất trong năm 2013 là 6%. Định kỳ vào tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại lãi suất cho năm tiếp theo, sẽ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm.


VnExpress