Ngành GTVT giải ngân đạt 35,8% kế hoạch năm 2017

(BĐT) - Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là hơn 63.575 tỷ đồng; bao gồm 31.616  tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN), gần 6.299 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), 5.661 tỷ đồng vốn kéo dài kế hoạch 2016 sang thực hiện, giải ngân năm 2017 và 20.000 tỷ đồng vốn ngoài NSNN.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sau 6 tháng triển khai, kết quả thực hiện ước đạt 22.804 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 22.757 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm 2017. Trong đó, nguồn vốn NSNN được Thủ tướng giao ước thực hiện 13.450 tỷ đồng, giải ngân 13.065 tỷ đồng, đạt 41,33% kế hoạch.

Nguồn vốn TPCP và vốn kéo dài kế hoạch 2016 sang thực hiện giải ngân năm 2017, do vừa được giao vốn trong tháng 5/2017 nên hiện nay chưa giải ngân. Hiện Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện các thủ tục để có thể sớm giải ngân theo quy định. Đối với nguồn vốn ngoài NSNN thì ước thực hiện 9.354 tỷ đồng, giải ngân 9.692 tỷ đồng, đạt 48,46% kế hoạch năm 2017.

Bích Thảo