Ngân sách đã chi 138.100 tỷ trả nợ gốc và lãi trong 6 tháng

Mức thâm hụt ngân sách từ đầu năm đến nay khoảng 32.500 tỷ đồng...
Ngân sách dành phần lớn để trả nợ, trong khi chi đầu tư phát triển rất ít, không đạt dự toán.
Ngân sách dành phần lớn để trả nợ, trong khi chi đầu tư phát triển rất ít, không đạt dự toán.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 500.900 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 399.100 tỷ đồng, thu từ dầu thô 21.100 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 80.600 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 533.400 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 398.900 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 50.000 tỷ đồng.

Riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 83.300 tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán nămn 2017. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 88.100 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm. Tổng nợ gốc và lãi chi trả từ đầu năm đến nay khoảng 138.100 tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay bội chi ngân sách khoảng 32.500 tỷ đồng, mức bội chi thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng gần 192.000 tỷ đồng.

Việc chi đầu tư phát triển thấp, đặc biệt là tình trạng chậm giải ngân đã được nhiều đại biểu chất vấn trong kỳ họp Quốc hội vừa qua. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay: "Thực tế là chúng ta có tiền mà không tiêu hết được, đó chính là nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng. Dù tốc độ giải ngân năm nay đã cao hơn những năm trước song vẫn thấp so với nhu cầu thực tế. Trách nhiệm này thuộc về Chính phủ, chúng tôi nhận trách nhiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới”.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương không quá 65% GDP.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần, trong đó bội chi ngân sách năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách Trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách Trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.

Đáng chú ý, ngoài mục tiêu trên, Chính phủ cũng quyết tâm mức dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Chính phủ cũng quyết định tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước, đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ để xây dựng hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và hàng năm, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt.


Vneconomy