Ngân hàng Nhà nước hút ròng 37.000 tỷ

Lượng tiền lớn hút ròng liên tiếp tuần qua, nhưng lãi suất liên ngân hàng vẫn giảm mạnh...
Ngân hàng Nhà nước trở lại hút ròng lượng tiền lớn trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa, cũng như sau khi trở lại mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6/2017.
Ngân hàng Nhà nước trở lại hút ròng lượng tiền lớn trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa, cũng như sau khi trở lại mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6/2017.

Theo tổng hợp từ một số thành viên tham gia thị trường liên ngân hàng, tuần qua (17-21/7) Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng lượng tiền lên tới 37.000 tỷ đồng.

Ngày 17/7, sau hơn bốn tháng (kể từ phiên ngày 7/3/2017), Ngân hàng Nhà nước đã trở lại phát hành tín phiếu ngắn hạn rút bớt tiền về.

Sau phiên đầu tiên có quy mô 8.000 tỷ đồng được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp phát hành thêm trong tuần qua. Tổng lượng phát hành được hấp thụ hết 100% qua các phiên, nâng tổng lượng hút ròng đến cuối tuần qua lên 37.000 tỷ đồng; lãi suất tín phiếu liên tục giảm sâu, đến phiên cuối tuần chỉ còn 0,5%/năm kỳ hạn 7 ngày.

Ngân hàng Nhà nước trở lại hút ròng lượng tiền lớn trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dư thừa, cũng như sau khi trở lại mua vào ngoại tệ từ trung tuần tháng 6/2017. Tuy nhiên, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng vẫn có tuần giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Cụ thể, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng chỉ hồi phục ở phiên đầu tuần, sau đó liên tục giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tuần trước đó. Chốt tuần, lãi suất chào bình quân quanh mức: qua đêm 0,75%, 1 tuần 0,93%, 2 tuần 1,20% và 1 tháng 2,23%.


Vneconomy